ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията с потребителите на Интернет сайта http://www.koikoga.com, наричан по-долу “САЙТ”, възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в САЙТА или използва услугите със свободен общ достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в САЙТА и натисне бутон ВХОД или ако използва услугите със свободен общ достъп.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

САЙТЪТ предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и други параметри.

САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

САЙТЪТ има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

САЙТЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията за профила на произволен потребител, по своя преценка и без право на преразглеждане.

САЙТЪТ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Самият факт, че САЙТЪТ е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.

САЙТЪТ не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.

САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи и за целите на рекламата.

Всички данни, които са попълнени собственоръчно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрациите за услугите на САЙТЪТ като име, прякор(nickname), адрес, хоби, град, дата на раждане, описание и др., с изключение на паролата ще бъдат предоставяни на останалите потребители на САЙТЪТ. Също така, при нужда те могат да бъдат предоставяни и на други физически или юридически лица.

Връзки в САЙТА може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието извън домейна “koikoga.com”.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска изтриване на наличните за него лични данни позволяващи идентифицирането му като индивид, но това ще включва и закриване на използваният от него профил. За целта следва да докаже, че той е регистрирал профила, като въведе потребителско име и парола.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на САЙТА в зависимост от задълженията си, има достъп до част или цялата от следната информация: пощенски адрес, лични данни и др., но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди или на САЙТА софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.

ДРУГИ

Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за САЙТА, така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в САЙТА. Потребителят е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в Общите Условия. Ползването на услугата след промени в Общите Условия означава съгласие с тези промени.